Biology of Sport
pISSN 0860-021X    eISSN 2083-1862
Archival Issues
Archival Issues 1984-1998
Search
Newsletter
Information for Authors
Special Information
 » 
Reviewers in 2012
 
ACKNOWLEDGEMENT TO REFEREES

The editors thank the following scientists for their help in reviewing 
the papers submitted to Volume 29 (2012) of the Biology of Sport

Blecharz Jan, Cracow, Poland
Borkowska Alina, Bydgoszcz, Poland
Buśko Krzysztof, Warsaw, Poland
Chwalbińska Jolanta, Warsaw, Poland
Cichoń Roman, Bydgoszcz, Poland
Czaplicki Adam, Biala Podlaska, Poland
Gajewski Jan, Warsaw, Poland
Górski Jan, Bialstok, Poland
Graczyk Marek, Gdansk, Poland
Grucza Ryszard, Bydgoszcz, Poland
Hagner Wojciech, Bydgoszcz, Poland
Heinen Thomas, Hildesheim, Germany
Hübner-Woźniak Elżbieta, Warsaw, Poland
Kaliszewski Paweł, Warsaw, Poland
Klukowski Krzysztof, Warsaw, Poland
Kłapcińska Barbara, Katowice, Poland
Lam Eddie T.C., Cleveland, USA
Lane Andrew, Wolverhampton, UK
Langfort Józef, Katowice, Poland
Lenartowicz Michał, Warsaw, Poland
Lutosławska Grażyna, Warsaw, Poland
Mazurek Krzysztof, Warsaw, Poland
Nazar Krystyna, Warsaw, Poland
Obmiński Zbigniew, Warsaw, Poland
Opaszowski Benedykt H., Warsaw, Poland
Otter Rob A., Groningen, Nederlands
Pieter Willy, Daegu, South Korea
Pokora Ilona, Katowice, Poland
Raczyńska Barbara, Biala Podlaska, Poland
Siekańska Małgorzata, Cracow, Poland
Superlak Edward, Wroclaw, Poland
Szyguła Zbigniew, Cracow, Poland
Tomaszewski Paweł, Warsaw, Poland
Wiśniewski Andrzej, Warsaw, Poland
Zarzeczny Ryszard, Częstochowa, Poland
Zembroń-Łacny Agnieszka, Gorzow Wlkp, Poland
Żmijewski Piotr, Warsaw, Poland


Copyright © Biology of Sport  2017
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.